Prawa autorskie / wyłączenie odpowiedzialności

prawo autorskie
O ile nie wskazano inaczej, materiały dostępne na tej stronie są chronione prawem autorskim M&C Auctions.

Odpowiedzialność
Aukcje M&C codziennie pracują nad zabezpieczeniem treści i projektu tej witryny. Jednak nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie tej witryny lub za teksty, obrazy lub inne dane na tej stronie, które są nieprawidłowe i / lub nieaktualne. Nikt nie może bez zgody M&C Auctions wykorzystywać jakichkolwiek materiałów na tej stronie, więc M&C Auctions nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z wykorzystania informacji z tej strony.